Hạ Xanh 2023 Tuần 4 [Tổng Kết]: Đăk Tân – Dưới Ánh Sáng Chúa Thánh Thần

“Nếu không thể tìm được bạn đồng hành, hãy cứ đi. Bởi khi đến nơi, bạn sẽ thấy họ ở đó…”                                                                                       Nguồn: sưu tầm Vậy là, một mùa “Hạ xanh” …

Hạ Xanh 2023 Tuần 4 [Tổng Kết]: Đăk Tân – Dưới Ánh Sáng Chúa Thánh Thần Read More