TIN TỨC

Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Bà Maria – Bà Ngoại Anh Duy Tân và Chị Tú Uyên

“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40) Được tin Bà Maria Phạm Thị Mi là bà Ngoại anh …