TIN TỨC

Mừng Kính Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria ( 19-3)

Hôm nay ngày 19/03 Gia Đình Nữ Vương Hòa Bình cùng toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Giuse. Ngài được chọn là Đấng Bảo Trợ của Hội Thánh …