Hỏi Anh Ba Nếp: Dòng Kín Cát Minh

Nội dung câu hỏi:

Chào Anh Ba Nếp, xin cho em hỏi về quy luật của Dòng kín Cát Minh Bình Triệu với ạ? Em xin cảm ơn Anh nhiều.

<quynhxxxxx0411@gmail.com>

Trả lời:

Khanh thân mến,

 Trên Website của Nhóm mình cũng đã từng có người hỏi anh về dòng kín Cát Minh, em có thể xem thêm ở địa chỉ: http://nvhb.net/giai-dap-thac-mac/dong-kin-cat-minh/

Em cũng có thể tìm hiểu hơn về lịch sử hình thành dòng kín Cát MInh tọa lạc tại Bình Triệu, Thủ Đức ở đường dẫn sau: https://ocdvietnam.org/2017/12/04/dan-vien-cat-minh-binh-trieu/

Còn về luật dòng, cụ thể thế nào, anh thuộc dòng Đa Minh nên cũng không biết rõ lắm về luật của dòng Cát Minh. Nếu em muốn biết rõ hơn từ nơi anh, anh xin hẹn trả lời em trong một bài viết khác.

Thân mến,

Anh Ba Nếp, O.P