Đừng giận!

ĐỪNG GIẬN! Đừng giận anh em nhé! Dẫu biết rằng ta sắp mất trong nhau Đừng giận anh em nhé! Dẫu lỗi lầm tất cả đến từ anh! Đừng giận …

Đừng giận! Read More