Đừng giận!

ĐỪNG GIẬN!

Đừng giận anh em nhé!
Dẫu biết rằng ta sắp mất trong nhau
Đừng giận anh em nhé!
Dẫu lỗi lầm tất cả đến từ anh!

Đừng giận anh em nhé!
Anh đường hoàng là một gã đàn ông
Sao lạnh lẽo, vô tình và bạc bẽo?
Tự thấy mình đã sai sót, ngu ngơ!

Đừng giận anh em nhé!
Anh sợ rằng ta sẽ mãi mất nhau
Yêu hấp hối nghĩa là đầy gian khó
Anh sợ rằng tình vĩnh viễn rời xa!

Đừng giận anh em nhé!
Cho tình mình một cơ hội dẫu xa xôi
Đừng giận anh em nhé!
Cho tình mình mầm sống dẫu ngày trôi…

Huỳnh Văn Sơn. 5/9