Bài hát sinh nhật

Sinh nhật ai, chẳng có nến hồng đỏ lửa
Chỉ có trái tim mưa nhỏ lệ tìm nhau
Sinh nhật anh
Có gì ngoài chút đỏ xanh
Pha một chút men nồng cay nghiệt
Đời em vẫn đã nhiều thua thiệt
Sao đau buồn vẫn mải miết đua chen

Sinh nhật ai
Chỉ giản đơn dăm ba đứa bạn
Gạn tâm hồn không có chỗ cho em
Chỉ đơn giản lý do… đời cay đắng
Tặng cho người và cho cả em thôi.

SH