Câu hỏi

Kính chào Anh BN, em là một người đã có vợ, em có quen một nữ tu. Chúng em rất quý mến nhau, tình cảm rất đặc biệt. Đã có …

Câu hỏi Read More