Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ

Chào Anh Ba Nếp, anh cho em hỏi: phần điệp ca (viết tắt ĐC) ở mỗi phần nguyện của sách “các giờ kinh phụng vụ” thì phải đọc như thế nào?

Người gửi: Duy pham

Trả lời: Bạn thân mến,

Ý bạn nói là đọc theo cung giọng hay đọc bình thường? Nếu đúng vậy thì tùy vào quy định hay thói quen đọc của nhóm hay cộng đoàn cử hành giờ kinh phụng vụ thôi; còn nếu bạn đọc riêng một mình thì đọc thế nào cũng được.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp