Câu hỏi

Kính chào Anh BN, em là một người đã có vợ, em có quen một nữ tu. Chúng em rất quý mến nhau, tình cảm rất đặc biệt. Đã có nhiều lần em hôn người nữ tu này, nhưng em không biết có được phép hay không, vả có luật nào cấm hôn người đi tu hay không xin anh làm ơn chỉ bảo giúp. Em xin cám ơn nhiều.

Người gửi: Jos. Hùng

Trả lời: Bạn Jos. Hùng thân mến,

Điều bạn làm được phép hay không, với một suy luận bình thường (chứ cần chi tìm hiểu xem “luật nào cấm hôn người đi tu”???), thì chắc chắn là không được rồi!! Hành vi ấy đối với một người bình thường khác thì đã là vấn đề rồi, huống chi đó lại là “một nữ tu”, và nhất là bạn đã có gia đình!!!

Thiết nghĩ đâu cần phải đặt vấn đề là “có được phép hay không”, bạn nhỉ, mà chắc chắn ít nhiều ai cũng hiểu rằng những người đi tu là những người từ bỏ, không chọn lựa những gì thuộc về đời sống hôn nhân, gia đình qua lời khấn: khiết tịnh, vâng lời và khó nghèo của đời tu sĩ. Chắc hẳn lỗi không chỉ riêng bạn đâu, nhưng thiết nghĩ bạn hãy nghiêm túc xem lại mối tương quan ấy trước khi xảy ra những điều đáng tiếc, không mong muốn cho cả hai, nhất là cho hạnh phúc gia đình của chính bạn.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp