Hỏi về tu hội

Chào anh! em muốn tìm hiểu về đời sống tu hội. Anh có thể cho em biết cách thức gia nhập, và đặc điểm của tu hội là gì không? O tp Hcm gồm có những tu hội nào? cảm ơn anh!

Người gửi: Hai Au

Trả lời: Bạn thân mến,

Chắc hẳn ý bạn muốn hỏi về “tu hội đời”? Còn nếu là tu hội đời sống thánh hiến thì bạn hãy tham khảo trên trang mục này về các hội dòng thánh hiến để biết các đặc điểm, đặc sủng, châm ngôn và điều kiện gia nhập của hội dòng.

Theo Bộ Giáo Luật hiện hành, những hình thức tu trì hay sống đời thánh hiến và tông đồ có nhiều hình thức khác nhau: tu hội sống đời thánh hiến qua việc tuân giữ những lời khuyên Phúc Âm (khiết tịnh, khó nghèo, và vâng phục); còn các tu hội đời thì không buộc khấn nhưng có thể hứa, khấn tư hay cam kết… giữ ba lời khuyên Phúc Âm, không có đời sống chung, và sống giữa đời (nên thường được gọi là tu hội “đời”).

Còn nếu là các tu hội thánh hiến tại Sài Gòn, bạn có thể tham khảo kết nối sau:

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20090616/465

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp