Tu trì

Chào anh! năm nay em 16 tuổi, em rất muốn đi tu…trong các dòng tu nam, em rất thích dòng ĐA MINH, do không có điều kiện nên em chỉ …

Tu trì Read More