Sao “Chủi” – Dấu Ấn Trong Tim

“Con người sinh ra không phải để làm một hạt cát vô danh, nhưng để ghi dấu…