Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 09/2019

NGÀY LỄ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN 08/09/2019 Chúa nhật XXIII thường niên Khai giảng năm…