Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 09/2019

NGÀY LỄ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
08/09/2019 Chúa nhật XXIII thường niên Khai giảng năm học “Canh tân và lại lên đường” 42 Tú Xương 8h00 – 12h00 (gồm cả Thánh lễ)
13/09/2019 Chương trình Trung Thu “Trăng Yêu Thương” GX Văn Lâm – Xuân Lộc
22/09/2019 Chúa nhật XXV thường niên Gameshow “Đi đu đưa đi” 90 Nguyễn Thái Sơn 8h00 – 11h00 (gồm cả Thánh Lễ)