Chiều sâu

Rất nhiều bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi vẫn đang hoàn thành năm cuối đại học, rất ít người đã đi làm và tôi là một người trong …

Chiều sâu Read More

Biển hồ

Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng …

Biển hồ Read More

Cho và nhận

Sáng nay mình mới nghe lại một câu chuyện ngụ ngôn, nghe mấy lần rồi nhưng vẫn thấy thấm. Mà không thấm sao được? Vì đó là bản tính con …

Cho và nhận Read More