Thành kính phân ưu: Linh hồn Tô-ma – Thân phụ của Soeur Đồng hành Clara Trần Thị Thu Thuỷ

“ Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến nhưng xin lấy tình…