THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ________________________________________________ 72/12 Trần…