Thông báo: Lễ Ra Quân Hạ Xanh 2018

Vậy là chuyến xe Hạ xanh của nhóm sinh viên NVHB đã gần đến lúc khởi hành. Chúng…