Always with you!

Trong cuộc sống nhiều lúc gặp gian nan, thử thách, thất vọng và bế tắc… Tôi không biết phải làm sao, cầu nguyện thật nhiều nhưng tôi chưa tìm được sự bình an cho đến khi xem đoạn video này, tôi đã khóc vì cuộc đời tôi luôn có sự hiện diện của Chúa và Chúa luôn đồng hành với tôi từng phút từng giây trong mọi nẻo đường. Xin Chúa hãy an ủi con khi con bị thất vọng, che chở con khi con gặp gian nan thử thách và ban ơn bình an cho con khi niềm tin của con bị lung lay để con luôn trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Cuộc sống con luôn cần đến Chúa Chúa ơi…!

(Sưu tầm)