Mừng Lễ Kính Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ

Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta(Ga 10, 27)

Thánh Phêrô và thánh Phaolô mỗi người một cách suy nghĩ, mỗi người một tính khí nhưng dưới ánh sáng của Tin Mừng, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, hai Ngài đã trở thành hai cột trụ vững chắc cho Giáo Hội nhờ đức tin của các Ngài được Chúa củng cố. Hai thánh nhân đều ý thức việc quay trở lại với Chúa, đều cảm nghiệm tình thương xót hải hà của Chúa. Hai Ngài đã rất thực, sống hoàn toàn như mình nghĩ và cũng hồi sinh mau chóng khi hiểu được con người  đầy xót thương của  Chúa Giêsu và đã nêu gương sáng cho nhân loại, cho Hội Thánh, cho từng người về lòng nhiệt thành, sự can đảm và sự say mê truyền giáo của các Ngài. Hai Ngài còn cho nhân loại thấy dù yếu hèn, dù tội lỗi, dù kém tài, Chúa vẫn luôn dùng tới nếu con người biết tin, cậy và quay trở về với Chúa. Mỗi một con người đều có chỗ đứng trong trái tim Chúa.

Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô là lễ kính mầu nhiệm Hội Thánh đặt nền tảng trên các Ngài. Chúa dùng mọi người, dùng mỗi người với tất cả những gì đang có, những khuyết điểm, những hạn hẹp của con người, Chúa xử dụng tất cả để làm phong phú, đa dạng và làm nổi bật quyền năng, uy dũng của Ngài. 

Ngày hôm nay, Hội Thánh mừng lễ kính hai vị Tông đồ là Phê-rô và Phao-lô. Chính nhờ các Ngài, Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho Hội Thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các Ngài giảng dạy. Hòa chung tâm tình mừng lễ kính hai Thánh, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chúc mừng :

Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng ta biết noi gương Hai Thánh Phêrô và Phaolô, để nhận biết Chúa, biết mình đang đi sau Chúa, can đảm lên đường làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay.

Gia đình NVHB