Thứ 7, 23/11/2013 Sinh hoạt CLB anh văn và tập hát

Thứ 7, 23/11/2013 như thường lệ CLB anh văn vẫn sinh hoạt vào 19g00 tối thứ 7 hàng tuần tại địa điểm quen thuộc 42 Tú Xương. Thân mời các thành viên trong đại gia đình NVHB tham dự, để đến Nhóm không chỉ vui chơi mà còn học tập, rèn luyện. Nhất là trong thời đại ngày nay khi ngôn ngữ vừa là phương tiện cũng lại là rào cản cho các bạn trẻ hiện nay.

Sau buổi sinh hoạt Nhóm có tập hát chuẩn bị cho thánh lễ bầu cử vô cùng quan trọng. Mong các anh chị cùng các bạn sắp xếp thời gian tham dự để chuẩn bị cho thánh lễ thêm phần sốt sắng.

Ban Điều Hành