Thông báo tuần 1, tháng 11

Trong tuần này có 2 ngày lễ quan trọng, anh chị cùng các bạn sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ và hiệp thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh cũng như các đẳng linh hồn. Ngày 1/11 Lễ Các Thánh, Lễ trọng. 2/11 Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, Lễ nhớ.

CN, 3/11 nhóm chúng ta nghỉ sinh hoạt.

Tháng 11, cũng là lúc nhóm chuẩn bị bầu cử Ban Điều Hành mới, niên khóa 2013-2014. Bạn đang sinh hoạt nhóm, muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc chung của nhóm, bạn muốn thử sức mình trong vai trò mới, muốn có nhiều mối quan hệ hơn hay đơn giản bạn muốn gắn bó nhiều hơn với nhóm. Hãy mạnh dạn đăng ký ứng cử vào các chức vụ: Trưởng nhóm, phó nội, phó ngoại, văn thể mỹ, phụng vụ, thư ký, thủ quỹ. Để cùng Chúa cộng tác trong công trình của Người dưới trần gian.

Thông tin đăng ký cũng như mọi thắc mắc có thể gửi về mail bandieuhanhnvhb@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với ban điều hành trước ngày 7/11/2013.

Đơn xin đăng ký có thể tải về tại đây.

[ddownload id=”1325″ text=”Đơn Đăng Kí Ứng Cử Ban Điều Hành” style=”button”]