Thành kính phân ưu: Ông cố Giuse Mai Kim Bảng thân phụ Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng

Nhận được tin ông cố Giuse Mai Kim Bảng, thân phụ Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng -cựu đồng hành nhóm- được Chúa gọi về vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2014, gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương nhìn đến linh hồn ông cố và xin Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về hưởng vinh phúc nước trời.

Ông cố Giuse Mai Kim Bảng
Sinh năm 1950, tại Nam Định
Từ trần ngày 19/08/2014
Hưởng thọ 64 tuổi
Tại giáo xứ Dốc Mơ, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai

Nghi thức nhập quan: 17 giờ ngày 20 tháng 08 năm 2014
Nghi thức động quan: 08 giờ 00 ngày 23 tháng 08 năm 2014
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 08 giờ 30 thứ bảy, ngày 23 tháng 08 năm 2014 t
ại giáo xứ Dốc Mơ, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai, sau đó sẽ an táng tại nghĩa trang của giáo xứ.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB