Thành kính phân ưu: Linh hồn Phaolô, ông ngoại bạn Nguyễn Trung Hoàng

Nhận tin linh hồn Phaolô, ông ngoại bạn Nguyễn Trung Hoàng, vừa qua đời vào lúc 22h30 ngày 19 tháng 7 năm 2015. Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn cùng bạn và tang quyến trước sự mất mát này. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch cứu rỗi, dẫn đưa linh hồn ông sớm được hưởng vinh phúc Nước Trời.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 5h00 sáng ngày 23/7/2015 tại giáo xứ Bông Trang,  giáo phận Bà Rịa.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB.