Thành kính phân ưu: Linh hồn Nữ Tu Maria Têrêsa Đỗ Thị Tuyết – Cựu bề trên 42 Tú Xương

Nhận được tin Sơ Maria Têrêsa Đỗ Thị Tuyết, nguyên bề trên Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn 42 Tú Xương, vừa qua đời vào lúc 17h47 ngày 4 tháng 6 năm 2015.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình chúng con xin được bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc. Trong thời gian làm việc tại nhà dòng, Sơ đã thương yêu và tạo điều kiện giúp đỡ rất nhiều cho nhóm Nữ Vương Hòa Bình. Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sớm đưa linh hồn Sơ về hưởng vinh phúc nước Trời.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Nữ tu Tuyết Minh- Maria Têrêsa Đỗ Thị Tuyết sinh năm 1941, từ trần lúc 17h47′ ngày 4/5.

Thánh lễ an táng 5h30 ngày 6/6 ở 469 Nơ Trang Long

Vào chiều nay lúc 4h30 ngày 5/6 sẽ có buổi thăm viếng của nhóm tại địa chỉ 469 Nơ Trang Long. Xin mọi người cùng sắp xếp đến dâng lời kinh cầu nguyện cho linh hồn Sơ Maria Teresa.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình