Thành kính phân ưu: Linh hồn Maria – Bà Ngoại của chị Nguyễn Thị Ngọc Thắm

Nhận tin Bà ngoại của Chị Nguyễn Thị Ngọc Thắm vừa qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn cùng chị và tang quyến trước sự ra đi của Bà. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria về hưởng phúc trường sinh trên quê trời.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Maria.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình