Thành kính phân ưu: Linh hồn Giuse, ông nội của anh Nguyễn Minh Vũ

 “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cuộc đời…” ( TV 22,6)

Nhận được tin ông cố Giuse Nguyễn Văn Khao – là ông nội của anh Vinh Sơn Nguyễn Minh Vũ. Đã được Chúa gọi về hưởng nhan thánh Chúa vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, hưởng thọ 101 tuổi tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo phận Đà Lạt. Trong tâm tình yêu mến, hiệp thông gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin được gửi lời phân ưu chân thành đến anh và gia đình.

Với niềm tin vào Đức Ki-tô chịu tử nạn và Phục sinh. Chúng ta phó dâng linh hồn Giuse vào bàn tay Quan phòng và Lòng thương Xót vô bờ của Thiên Chúa. Tin tưởng rằng, linh hồn Giuse khi còn tại thế đã yêu mến và kiếm tìm Chúa qua đời sống hy sinh hằng ngày, thì nay linh hồn Giuse cũng được Chúa thương ban hạnh phúc nướcTtrời.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB.