Thành kính phân ưu: Linh hồn Giuse, ông nội bạn Nguyễn Trung Triển

Nhận tin linh hồn Giuse, ông nội bạn Nguyễn Trung Triển, vừa qua đời vào lúc 17h chiều ngày 9 tháng 2 năm 2016 tại giáo xứ Bông Trang, giáo phận Bà Rịa. Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn cùng bạn và tang quyến trước sự mất mát này. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch cứu rỗi, dẫn đưa linh hồn ông sớm được hưởng vinh phúc Nước Trời.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB.