Thành kính phân ưu: Linh hồn Giuse, ông nội anh Ngô Quang Trưởng

Nhận tin linh hồn Giuse, ông nội anh Ngô Quang Trưởng, vừa qua đời vào lúc 3h30 ngày 17 tháng 2 năm 2015.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn sâu sắc cùng anh và tang quyến trước sự ra đi của Ông. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sớm đưa linh hồn Giuse về hưởng phúc trường sinh trên quê trời.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Giuse.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình