Thành Kính Phân Ưu: Linh hồn cụ bà Anna Nguyễn Thị Kì bà ngoại của anh Giuse Nguyễn Tùng Linh

“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”

Trong tâm tình tín thác đức Giêsu đã chịu tử nạn và phục sinh, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin chung chia nỗi buồn vơi gia đình anh Giuse Nguyễn Tùng Linh khi hay tin chúa đã gọi cụ bà Anna Nguyễn Thị Kỳ về nước trời của ngài.

Giây phút biệt li luôn là nỗi buồn, nỗi đau xót xa vô cùng to lớn. Nhưng trong niền tín thác của người Kitô hữu vào chúa Giêsu Kitô, chúng đa đều tin tưởng linh hồn cụ bà Anna đã được thiên chúa yêu thương và gọi bà về nước để chung hưởng niền vui nước trời với ngài. Vì vậy trong tình hiệp thông với nhau gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Anna và xin chúa ban muôn hồng ân để khích lệ tang gia vượt qua nỗi đau thương này và hân hoan vì niền tin vào cuộc sống vĩnh cửu trên nước trời.

Được biết cụ bà Anna đã được chúa gọi về lúc 11 giờ 40 ngày 09 tháng 06 năm 2024.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 4 giờ 30 ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại thánh đường giáo xứ Thanh Hải.

Xin quý anh chị và các bạn cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna.

Gia đình NVHB