Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Bà Cố Maria Rôsa – Thân Mẫu Cha Giuse Phạm Trung Hậu

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29)

Nhận được tin Bà Cố Maria Rôsa Phạm Thị Huệ là Thân Mẫu của Cha Giuse Phạm Trung Hậu đã được Chúa thương gọi về hưởng nhan Thánh vào lúc 11h45 ngày 17 tháng 4 năm 2023.

Trong tâm tình hiệp thông, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Cha cùng tang quyến trước sự ra đi của Bà. Đồng thời, chúng ta xin Chúa an ủi tang gia trong khoảng thời gian này.

Nguyện xin lòng nhân từ của Chúa và Mẹ Maria dẫn đưa linh hồn Bà Anna vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: “Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng đã giữ lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta”(Kh 3,8).

Thánh lễ An táng đã được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Công, F2, Giáo Hạt Vĩnh An, Giáo Phận Long Xuyên lúc 9h00 ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Xin quý Anh Chị và các bạn chia buồn và hiệp dâng lời cầu nguyện.

Gia Đình NVHB.