Thành kính phân ưu: Linh hồn Bà cố Maria – Thân mẫu của Soeur An Bình, cựu Đồng Hành nhóm

Được tin Bà cố Maria, là Thân mẫu của Soeur An Bình – cựu Đồng Hành nhóm vừa mới qua đời tại Xóm Mới, Gò Vấp, gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chị cùng gia đình.

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn Bà cố Maria, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn Bà cố Maria, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Bà cố Maria đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB