Thành kính phân ưu: Linh hồn Anna Maria, bà ngoại của anh Duy Khánh và anh Cát Tường

Nhận được tin bà cố Anna Maria Đinh Thị Thợi, bà ngoại của anh Hoàng Duy Khánh và anh Hoàng Cát Tường, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7h15, Chúa Nhật ngày 17 tháng 4 năm 2016, gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến hai anh và tang quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống dẫn đưa linh hồn bà cố Anna Maria sớm về hưởng hạnh phúc trên quê trời.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna Maria.

Gia đình NVHB