Mừng Lễ Truyền Chức Linh Mục: Anh Giuse Nguyễn Văn Anh

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ…” (Mt 20,28). Lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ xưa kia đã trở thành kim chỉ nam cho mọi tín hữu hôm nay, cách riêng cho những ai bước theo Chúa trong ơn gọi tu trì. Đáp lại lời mời gọi ấy, 7 Thầy Phó Tế Giáo phận Bà Rịa đã can đảm và vinh dự bước theo Chúa Giêsu trên con đường phục vụ qua việc lãnh nhận Thánh chức Linh Mục. Thánh lễ Truyền chức Linh Mục của Giáo phận Bà Rịa diễn ra vào lúc 08g30 ngày 24.08.2017 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. Thánh lễ do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận chủ tế.

Đợt này giáo phận Bà Rịa có 7 Thầy Phó Tế được trao tác vụ Linh Mục, trong đó có Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Văn Anh – cựu thành viên NVHB trong những năm đầu. Gia đình NVHB xin hân hoan chúc mừng Tân Linh Mục. Nguyện xin Thiên Chúa ban đầy tràn Thánh Thần của Người xuống trên Cha, giúp Cha luôn trung thành trong việc thi hành thừa tác vụ mà Chúa và Giáo hội trao cho, để Cha luôn tin điều mình đọc, giảng điều mình tin, và sống lời mình rao giảng. Đồng thời, cũng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình NVHB ngày càng có nhiều người con dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ.

Gia đình NVHB