Mừng lễ trao tác vụ Phó Tế: Thầy Phêrô Nguyễn Đình Đạm, O.P.

Vào lúc 6h00, thứ 7 ngày 16 tháng 01 năm 2021, tại Nguyện đường Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, sẽ trao tác vụ Phó tế cho Thầy Phêrô Nguyễn Đình Đạm, O.P.– Đồng hành Nhóm NVHB cùng với 10 Thầy khác thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Gia đình NVHB hân hoan chúc mừng Anh đồng hành. Nguyện xin Thiên Chúa ban đầy tràn hồng ân của Người trên Anh cùng quý Thầy tiến chức. Nguyện chúc Anh luôn là nhân chứng trung thành, là muối men cho đời và là ánh sáng cho trần gian, trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, để Tin Mừng cứu độ được lan rộng đến nhiều nơi qua tác vụ Phục vụ mà Anh sẽ lãnh nhận. Xin được cùng Anh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho Anh luôn hăng say trong sứ vụ mới này.

Chúng ta cũng hãy cầu xin cho Gia đình NVHB ngày càng có nhiều người con dâng mình cho Chúa trong ơn gọi tận hiến.

Gia đình NVHB