Mừng lễ trao tác vụ Phó Tế: Thầy Gioan Baotixita Vũ Thạch Vịnh, O.P.

Ngày 13 tháng 01 năm 2018, lúc 6:00, tại Nguyện đường của Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn sẽ trao tác vụ Phó tế cho 08 thầy thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, trong đó có thầy Gioan Baotixita Vũ Thạch Vịnh, O.P., cựu đồng hành Nhóm NVHB.

Gia đình NVHB hân hoan chúc mừng Thầy. Nguyện xin Thiên Chúa ban đầy tràn Thánh Thần của Người xuống trên Thầy, giúp Thầy luôn trung thành thi hành thừa tác vụ mà Thiên Chúa và Giáo Hội trao cho, để Thầy luôn tin điều mình đọc, giảng điều mình tin, và sống điều mình giảng.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Thầy luôn trung thành và hăng say phục vụ trong Thánh chức được Thiên Chúa và nhà Dòng trao phó. Đồng thời, cũng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình NVHB ngày càng có nhiều người con dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Linh mục, tu sĩ.

Để cùng hiệp thông với Tỉnh dòng và tăng niềm khích lệ đối với các Thầy sắp lãnh nhận chức thánh, kính mời các thành viên trong gia đình NVHB tham dự Thánh Lễ trao thừa tác vụ phó tế để chia sẻ niềm vui cùng các Thầy.

Thời gian: 6g00 ngày 13 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Tu viện Rất Thánh Mân Côi (90 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp)

Gia đình NVHB