Mừng Lễ trao tác vụ Linh Mục của Thầy Giuse Võ Viết Cường

Gia đình Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình trân trọng chúc mừng thầy Phó tế Giuse Võ Viết Cường, O.P. – thầy cựu đồng hành nhân ngày Lễ được trao tác vụ Linh mục.

Thân mời các bạn đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Anh trên con đường Phục vụ được tràn đầy ơn Chúa soi sáng, đồng hành.

Xin gửi đến các bạn một số thông tin:

1. Vào lúc 8g00, thứ Ba, 06.08.2013, tại nhà thờ Đa Minh (Ba Chuông). Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo sẽ trao tác vụ cho thầy Phó tế Giuse Võ Viết Cường, O.P.

2. Tân linh mục sẽ dâng lễ tạ ơn vào lúc 9g00, thứ Tư, 07.08.2013, tai nhà thờ Minh Hòa, Gp. Xuân Lộc, ấp 1, xã lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình