Mừng Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Phêriê

“Ước chi tôi không hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá đức Giêsu Ki tô, Chúa chúng ta” (Gal 6,14)

Ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Vinh Sơn Phêriê theo lịch riêng của dòng Đa-minh. Ngài là tấm gương cho việc loan báo Tin Mừng cứu độ, mang ánh sáng của Lời Chúa truyền bá cho nhân loại. Xin cho chúng ta biết noi theo gương Thánh nhân đem Lời Chúa vào đời sống để loan truyền nền văn minh tình thương cho thế giới.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn chúng ta hân hoan chúc mừng ngày Bổn mạng của các Anh:

  • Anh cựu Đồng hành và Linh hướng Vinh Sơn Martino Phạm Đình Chiến, O.P.
  • Anh cựu Linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam, O.P.
  • Anh cựu Đồng hành Vinh Sơn Lương Hồng Phong, O.P.

Nguyện chúc các Anh đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa và theo gương Thánh Bổn mạng đem Chúa đến cho mọi người.

Nhân đây, xin kính gửi lời chúc mừng đến tất cả các Anh, các bạn đã và đang sinh hoạt trong Nhóm cũng nhận Vinh Sơn Phêriê làm Quan thầy. Mến chúc các anh và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và luôn là chứng nhân loan báo Tin Mừng cứu độ.

Gia Đình NVHB