Mừng Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/6

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.

IMG_1584

Trong ngày mừng lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, đại gia đình Nữ Vương Hòa Bình  xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các anh, các bạn nhận hai thánh làm thánh quan thầy. Xin tình yêu Chúa qua lời bầu cử của thánh Phêrô và Phaolô luôn gìn giữ các anh, các bạn tràn đầy hạnh phúc, sức khoẻ và bình an, giúp các anh, các bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách mà giữ vững đức tin của mình.

Gia đình NVHB