Mừng Lễ Kính Thánh Đa Minh 8/8

Hòa trong niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Đa Minh. Đại gia đình NVHB xin gửi lời chúc mừng đến:

  • Anh cựu Đồng hành: Đa Minh Lê Đức Thiện
  • Anh cựu Trưởng nhóm: Đa Minh Nguyễn Đắc Khúc
  • Anh Cựu Ban điều Hành: Đa Minh Lưu Bảo Lâm

Và toàn thể các anh, các bạn nhận Thánh Đa Minh làm vị thánh bổn mạng của mình. Chúc các anh, các bạn được bình an trong tình yêu của Thiên Chúa. Nguyện xin Thánh Đa Minh bầu cử cho các anh và các bạn luôn biết sống noi gương nơi ngài, siêng năng học hỏi, lắng nghe lời Chúa và đem lời Chúa đến với anh chị em mình.

Gia Đình NVHB