Mừng Kính Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria ( 19-3)

Hôm nay ngày 19/03 Gia Đình Nữ Vương Hòa Bình cùng toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Giuse. Ngài được chọn là Đấng Bảo Trợ của Hội Thánh hoàn vũ, của Giáo hội Việt Nam và của các người làm cha trong gia đình.

Cuộc đời thánh cả Giuse có thể được tóm kết trong ba nhân đức, đó là yên lặng, làm việc và vâng phục.

Trước hết thánh cả Giuse là một con người yên lặng.Phúc Âm đã không để lại một lời nói nào của thánh cả. Yên lặng, lắng nghe lời Chúa, đón nhận thai nhi không phải của mình. Rồi người lại yên lặng đưa Chúa Giêsu trốn

Tiếp đến thánh cả Giuse là một con người cần cù lao động.Phúc Âm cũng không để lại cho chúng ta nhiều chi tiết về vấn đề này. Nhưng chắc chắn ngài là một người thợ siêng năng và nổi tiếng. Thực vậy, khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai, những người cùng quê với Ngài đã ngạc nhiên trước sự khôn ngoan của Ngài và họ đã bàn tán: Bởi đâu Ngài được như thế? Ngài chẳng phải là con bác thợ mộc đó ư? Tại Nagiarét, thánh cả Giuse đã làm việc bằng đôi tay của mình để phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Sau cùng, thánh cả Giuse là một con người luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Phúc Âm đã kể lại ba lần thiên thần hiện ra trong giấc mộng để báo cho thánh cả biết ý định của Thiên Chúa và lần nào thánh cả cũng đã cúi đầu xin vâng mà không hề phản đối. Lần thứ nhất thánh cả đã xin vâng, đón nhận Maria về nhà làm bạn mình, dù đang phân vân và nghi ngờ. Lần thứ hai thánh cả đã xin vâng đưa Mẹ Maria và Hài nhi Giêsu lên đường trốn sang Ai Cập. Và lần thứ ba thánh cả đã xin vâng trở về Palestine, định cư tại Nagiarét. Cả ba lần, thánh cả đều vâng lời mau mắn, không đặt vấn đề, không hỏi tại sao.

Trong tâm tình yêu mến Thánh Cả Giuse, Gia đình NVHB xin gửi lời chúc mừng ngày Lễ Bổn mạng đến quý Cha, quý Thầy, quý Anh cựu Ban Điều Hành và toàn thể các Anh Em đã nhận Người làm Đấng bảo trợ.

Đồng thời, chúng con xin gửi lời chúc mừng đến Cha Linh hướng Giu-se Võ Viết Cường, O.P. Xin Thiên Chúa thương ban cho Cha lòng yêu mến Chúa nồng nàn, tinh thần quảng đại, luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ và sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa trong mọi nơi, mọi lúc.

Gia Đình NVHB xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các Anh, các bạn đã và đang sinh hoạt trong Nhóm cũng nhận Thánh Giu-se làm Quan Thầy. Nguyện để xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta, để nhờ noi gương Thánh quan thầy đủ khiêm nhường để trở nên một “Giuse đơn sơ khó nghèo”, theo gương Thánh Giuse, chúng ta học sống đức công chính và nêu cao tinh thần khiêm tốn giữa thế giới hôm nay.

Gia đình NVHB