Mừng kỉ niệm 7 năm Cha Linh Hướng thụ phong Linh mục

Thay mặt gia đình NVHB, xin chúc mừng anh nhân dịp kỉ niệm 7 năm thụ phong Linh Mục.

Nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng anh trên con đường phục vụ để anh hoàn thành tốt sứ mệnh Thiên Chúa đã trao ban.

Gia đình Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình