Mừng bổn mạng ngày lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu

“Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa”
Mừng Lễ Thánh quan thầy Teresa, thân gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn nữ trong gia đình NVHB đã chọn Thánh Teresa Hài Đồng làm bổn mạng.

Đặc biệt xin chúc mừng:

Sr. Teresa Minh Hiển – Đồng Hành 1997-2011

Sr Teresa Lê Thị Huyền – Đồng Hành 2003-2005

Sr Teresa Trần Ngọc Linh – Đồng Hành 2011

Sr Teresa Trần Thị Hiến – Đồng Hành 2012.

Bạn Teresa Lê Thị Thùy Trang – BĐiH 2002-2003

Bạn Teresa  Nguyễn Thị Thiên Giao – BĐiH 2004-2005

Bạn Teresa  Đinh Kim Ngân – BĐiH 2008-2010

Bạn Teresa  Trần Thị Hồng Trúc – BĐiH 2010-2011

Bạn Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thăm – BĐiH 2011

Bạn Teresa  Phạm Thị Phương Linh – BĐiH 2012

Hãy trở nên thật đơn sơ với tất cả mọi người để trở thành những “Bông hoa nhỏ của Chúa Giêsu” nơi thế giới hôm nay các chị, các bạn nhé.