Chương trình tĩnh tâm mùa vọng Maranatha 2013

860395_1391943831044187_1770598079_o_2

860395_1391943831044187_1770598079_o

Lưu ý:

Lệ phí tham dự là 70.000 VNĐ cho 2 ngày tĩnh tâm.

Đăng ký trước 21g00 ngày 28/11 qua mail bandieuhanhnvhb@gmail.com hoặc Thư ký Phương Linh 0168.593.8806 để BĐiH có thế sắp xếp và báo số lượng cho ban tổ chức.

Ban Điều Hành