Chương trình Sum họp gia đình và giới thiệu ƯCV BĐiH 2013-2014

Tháng 11, gia đình chúng ta lại ấm áp bên nhau với chương trình Sum họp gia đình hằng năm. Thân mời tất cả các anh chị cựu từng gắn bó cùng nhóm về thăm lại địa chỉ thân quen 42 Tú Xương vào CN, 10/11/2013.

Chương trình tổng quát:

7g30: Tập trung

7g45: Tập hát lễ

8g00: Thánh lễ

9g00: Sinh hoạt tập thể & giới thiệu ứng cử viên ban điều hành niên khóa 2013-2014

11g00: Ăn trưa

11g30: Chụp ảnh, dọn dẹp chung

Lưu ý: Tối thứ 7, lúc 19g00 ngày 9/11 câu lạc bộ Anh văn của Nhóm vẫn tiếp tục sinh hoạt thân mời anh chị cùng các bạn tham gia.

Sau buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Anh văn, sẽ có buổi tập hát để chuẩn bị cho thánh lễ được thêm phần sốt sắng vào lúc 20g30.

Ban Điều Hành