Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 2 Năm 2019

NGÀYLỄCHƯƠNG TRÌNHĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
24/02/2019Chúa nhật VII thường niênChương trình Tân niên năm Kỷ Hợi42 Tú Xương7h45 – 11h30 (gồm cả Thánh lễ)