Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 03 Năm 2019.

NGÀYLỄCHƯƠNG TRÌNHĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
10/03/2019Chúa Nhật I Mùa ChayChuyên đề Giao lưu42 Tú Xương8h00 – 12h00 (gồm cả Thánh lễ)
24/03/2019Chúa Nhật III Mùa ChayChương trình CTXH Mùa Chay