Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Tháng 5 đã đến, Gia đình NVHB xin gửi đến các anh chị và các bạn có sinh nhật trong tháng luôn vui tươi hạnh phúc, thêm tuổi mới thêm nhiều hồng ân Chúa và đặc biệt là tình thân ái của Nhóm luôn trải rộng trên mỗi người.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU- FROM NVHB WITH LOVE

rsz_huioo