Chúc mừng sinh nhật Cha V.M Phạm Đình Chiến – Cựu Linh Hướng

Hôm nay ngày 11.10, là sinh nhật Cha V.M Phạm Đình Chiến – cựu linh hướng của Nhóm Sinh Viên NVHB – và cũng là “đại ca”, người anh cả của đại gia đình. Chúng con xin chúc Cha thêm tuổi mới luôn được ơn trên tuôn đổ và giữ gìn hồn an xác mạnh. Cầu chúc Cha lúc nào cũng bình an, hạnh phúc và kiên vững trên con đường phục vụ của mình. Uớc mong Cha cũng sẽ luôn đồng hành, bảo ban chúng con, và cùng nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện Cha nhé.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình