Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Linh Hướng Giuse Võ Viết Cường – 15/4

Ngày hôm nay gia đình Nữ Vương Hoà Bình chúng ta hân hoan chúc mừng sinh nhật Cha Linh Hướng-Nguyên Đồng Hành Giuse Võ Viết Cường, O.P, một người anh đầy nhiệt huyết đã dẫn dắt Nhóm trong thời gian vừa qua. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha tình yêu luôn sáng soi, ban thêm sức mạnh và ơn khôn ngoan trên mỗi bước đường anh đi để Anh có thể bình an mà hoàn thành sứ vụ mà Chúa giao phó.

Gia đình NVHB